Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Natuurwinkel
Boeken en DVD's
Filmpjes
Lezingen
Ander nieuws
links
Contact
Gastenboek
Fotoalbum
Disclaimer

  LICENTIEOVEREENKOMST

ORTHOWINKEL VOOR THERAPEUTEN EN HEALTHCENTRA

 

 

Tussen

 

Orthoworld gevestigd Gestelsestraat 16B te Aalst hierna “LicentieGever of LG" genoemd

 

en

 

LicentieNemer(LN)(wettelijke naam):. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Rechtsvorm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .

 

Btw-nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kvk-nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Eigenaar/ zaakvoerder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Postcode & plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Mobiel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ik ben doorverwezen door therapeut/ healthcentra: Lizzy Turelinckx FreePeopleAgency

 

§ 1: Algemeen:

1.      De LN oefent zijn activiteiten, voortkomend uit deze overeenkomst, op eigen verantwoording en in eigen naam uit. De LN is niet gemachtigd in naam van de licentiegever te handelen. Deze overeenkomst houdt geen firma of soortgelijke verhouding of dienstverband in.

2.      De LN bevestigt dat hij alle vergunningen bezit die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden volgend uit deze overeenkomst.

3.      De LN is zelf verantwoordelijk voor de juiste belastingtechnische verwerking van de inkomsten die uit deze overeenkomst vloeien.

4.      De LN voert geen medische claims over de werking en het gebruik van voedingssupplementen.

 

 

§ 2: Ontbinding

5.      LG behoudt zich het recht per direct deze licentieovereenkomst en/of de exclusiviteit te ontbinden indien niet voldaan wordt aan de diverse voorwaarden / bepalingen in deze overeenkomst.

 

§ 3: Verkoop supplementen

6.      De producten van Orthowinkel mogen verkocht worden met een maximale korting van 10 procent van de adviesprijs.

 

§ 4: Opzegging

7.      Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

§ 9: Marketing

8.      Tijdens de looptijd is de LN bevoegd de geregistreerde merken Orthoworld®, en Orthowinkel® voor reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld voor PR artikelen. Het copyright van alle concepten en reclamemiddelen (foto's, teksten, slogans) dient tijdens en na de samenwerking in acht te worden genomen.

 

§ 10: Overige bepalingen

9.      De LN maakt op eigen verantwoording gebruik van het concept. De licentiegever is niet aansprakelijk voor het rendement van de onderneming van de LN.

10.  Geschillen tussen partijen (hierna: Partijen) worden uitsluitend door de Stichting E-Court (hierna: e-Court) beslecht met inachtneming van haar reglement. Dit vindt plaats op de grondslag van artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek (BW), waarbij Partijen gezamenlijk de beslissing overdragen aan e-Court als derde bedoeld in voornoemd artikel. Partijen verlenen daarbij tevens opdracht en onherroepelijk volmacht aan e-Court, als derde in de zin van artikel 7:900 BW, om haar beslissing ter vaststelling van het geschil of onzekerheid vast te leggen in een notariële akte. Daarbij is de betreffende notaris gerechtigd aan elk der partijen een grosse af te geven, als executoriale titel. De algemene voorwaarden en het reglement van e-Court zijn integraal van toepassing op alle geschillenbeslechting door e-Court en de hieruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen alle betrokkenen; zij worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen Partijen.

11.  De commissies waar u recht op heeft kunnen worden overgemaakt op:

Bankrekeningnummer:

 

Bank:

 

Plaats bank:

 

Tnv:

 

12.  De ondertekenaar is persoonlijk aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens en voor het nakomen van de inhoud van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor een eventuele rechtsopvolger.

 

Licentiegever:                                      Licentienemer:

 

 

 

Naam:                                                Naam (voor- en achternaam in blokletters):

 

 

 

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com