Home
Warriors For Health
Wie ben ik?
Gezondheidsnieuws
Onderzoeken
Food for Thought
Gezonde voeding
Medicinale Cannabis
Kruiden-Specerijen
Gezonde recepten
Natuurlijk mooi
Filmpjes
Ander nieuws
links
Fotoalbum
Disclaimer
Laag LDL Cholesterol verhoogd kans op kanker en vroegtijdig overlijden!

Een grote klap voor de statine marketing machine! De LDL cholesterol levels die de paradepaardjes zijn van de "Health" promotie bij de American Heart Association (AHA) en de Europese hartstichting, zijn nu geassocieerd met een significante verhoging van het risico op kanker en vroegtijdig overlijden!

De AHA aanbeveling is een LDL level van 100 als preventie en 70 voor patiënten met verhoogd risico. In de nieuwe studie is een LDL level van 107 gelinkt aan verhoogd risico op kanker en dood met 33%, en een LDL level van 87 aan 50% verhoogd risico. Als het LDL level naar beneden gaat wordt het risico evenredig hoger! De willekeurige AHA levels voor LDL cholesterol zijn vastgesteld door "experts" met direct financiële banden met de Statines industrie, waarvan we weten dat het behalen van hun targets voor de verkoop van Statines rechtstreeks afhankelijk is van de willekeurig vastgestelde LDL levels. Door regelmatige verlaging van de levels kunnen de omzetten in Statines worden verdubbeld of verdrievoudigd ( wat al jarenlang is gebeurd!)

De Vytorin fraude heeft duidelijk gemaakt dat verlaging van LDL cholesterol tot erg lage levels de cardiovasculaire ziekten niet heeft teruggedrongen. Een andere Vytorin studie laat ook zien dat het risico op kanker met 64% wordt verhoogd. De nieuwe studie geeft een duidelijk beeld, dat bij verlaging van LDL tot te lage waarden, de kans op overlijden significant verhoogd! Deze nieuwe studie maakt ook, door middel van statistieken, de risico’s duidelijk die de statine industrie angstvallig verborgen wil houden en die nooit worden vernoemd in de studies die worden uitgevoerd door de industrie van cholesterolverlagers.

De uitslag was zo alarmerend dat de researchers vroegen om een statistische re-analyse van al de uitslagen van de huidige cholesterol studies, en dan met gebruik van betere statistische modellen die de realistische risico’s duidelijk maken. Als resultaat van deze nieuwe studie kwamen de wetenschappers tot de volgende conclusie:”een laag LDL cholesterol level is niet noodzakelijk geassocieerd met optimale klinische uitslagen, maar is een voorspeller van kanker en vroegtijdig overlijden”.

Onafhankelijk onderzoek bewijst al jaren dat personen met een LDL cholesterol level van 130, op een leeftijd van 40 en 50 jaar, veel minder kans hebben op een hartinfarct als ze ouder worden. Dit is omdat zij beschikken over een gezond metabolisme en een gezond evenwicht in hun cholesterol stofwisseling. Er is geen enkele studie die bewijst dat verlaging van het LDL met Statines een evenredig gezondheid- level creëert, speciaal niet met betrekking tot de kunstmatig verlaagde levels. Er is een groot verschil tussen een goed cholesterol level door een goede gezondheid of een verlaagd level door gebruik van synthetische Statines!

In de laatste studie was het ideale LDL cholesterol level 126. De researchers waren in staat een gemiddelde curve samen te stellen met afwijkingen naar beide zijden van dit ideale level. LDL over 146 of minder dan 107 was geassocieerd met 33% verhoogd risico op kanker. LDL over 164 of minder dan 87 was geassocieerd met 50% verhoogd risico. Het risico wordt groter naarmate het LDL level hoger of lager afwijkt van het ideale nummer 126. LDL in de range van 108 – 145 geeft geen statistisch significant kanker risico, dus een level in deze range is duidelijk het meest gezond.

In het verleden zijn er enkele studies geweest die de link legden tussen een laag cholesterol en het risico op kanker. Echter, deze studies konden niet bewijzen dat de kanker al niet aanwezig was voor de studie begon – toch werden deze studies als basis argument gebruikt (naast statistische manipulatie) door de Statines industrie door deze associatie te veronachtzamen. In de nieuwe studie werd daarom rekening gehouden met deze mogelijkheid door eliminatie van deelnemers met minder dan 2.5 jaar follow up na de start van de studie. Dit sluit de mogelijkheid uit dat de resultaten werden beinvloed door pre-existing kanker.  

Onnodig te zeggen dat deze studie geen deel uitmaakte van de marketing propaganda machine die standaard is in de universiteiten en bij de "scientific journals” die worden gebruikt ter promotie van de statine scam over de hele wereld. Zoals u weet worden onafhankelijke wetenschappers die het lef hebben om op Big Pharma’s lange statine tenen te trappen wereldwijd op de zwarte lijst geplaatst en bedreigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze studie is gepubliceerd op Augustus 26, 2008 in het Canadian Medical Association Journal. Het is gehouden in Hong Kong met Chinese patiënten met type II diabetes – de zelfde patiënten die in Amerika worden gedwongen tot het gebruiken van de agressieve cholesterol verlagende Statines.

Het is ondertussen duidelijk dat wetenschappelijke kennis en vooruitstrevende statistische analyses niet langer allemaal onder controle van Big Pharma staan! Er zijn al meerdere wetenschappers, universiteiten en medische tijdschriften die het lef hebben om gemanipuleerde studie uitslagen en tegengehouden en weggemoffelde negatieve uitslagen openbaar te maken en aan te vechten! De waarheid komt uit omdat Big Pharma de wereldbevolking bombardeert tot een nieuwe markt voor haar statine verkoop! En ze sparen ook onze kinderen niet, ze willen kinderen vanaf 7 maanden op een LDL level van 50 zetten en ze zo hun hele verdere leven aan de Statines houden omdat een level van 50 totaal onrealistisch en abnormaal is!

Deze gekte moet stoppen. Mensen over de hele wereld moeten gaan samenwerken! Big Pharma, de American Heart Association en de Europese Heart Associations moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun misdaden in het verleden en hun toekomstige, nog uit te voeren misdaden, tegen de gezondheid van de wereldbevolking. Dit doen ze onder de valse voorwendsels van het verlagen van hart- en vaatziekten en kanker!

Origineel door Byron Richards/bewerking en vertaling Lizzy

Bronnen:
Link to full Canadian Medical Association Journal article:

Link to fully referenced version of this article:

Top
©Warriors For Health - FreePeopleAgency  | lizzy@warriorsforhealth.com